Menu
Váš košík
DOPRAVA ZADARMO pre objednávky nad 200 €

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • 1.1 Predávajúcim je P3, s. r. o., Mateja Murgaša 14798/22, 080 06 Prešov (ďalej len „P3, s. r. o.“)
 • 1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje P3, s. r. o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý spoločnosť ponúka.
 • 1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.4 Spoločnosť P3, s. r. o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
 • 1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

 • 2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  • a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach,
  • b) e-mailom,
  • c) písomnou objednávkou,
  • d) telefonicky.
 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí spoločnosť P3, s. r. o. počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 • 2.4 Spoločnosť P3, s. r. o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 • 2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky spoločnosti P3, s. r. o. bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.
 • 2.6 Spoločnosť P3, s. r. o. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o iný druh tovaru. Spoločnosť P3, s. r. o. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 • 2.7 Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach spoločnosti P3, s. r. o. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

3. CENY

 • 3.1 P3, s. r. o. nie je platcom DPH.
 • 3.2 V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške € 6,00 + 1,00 € dobierka.
 • 3.3 V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 6,00 € v prípadeak peniaze na tovar budú zložené na účet spoločnosti vedený v UniCredit Banke Slovakia, a. s., číslo účtu: 1160672003/1111
 • písomný IBAN: SK13 1111 0000 0011 6067 2003
 • e-IBAN: SK1311110000001160672003
 • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • 3.4 V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 6,00 € v prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar on-line prostredníctvom platobnej brány, alebo peniaze na tovar budú zložené na účet spoločnosti vedený v UniCredit Banke Slovakia, a. s., číslo účtu: 1160672003/1111
 • IBAN: SK13 1111 0000 0011 6067 2003
 • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • 3.5 Spoločnosť P3, s. r. o. balné neúčtuje.
 • 3.6 Spoločnosť P3, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4. PLATBY

 • 4.1 Spoločnosť P3, s. r. o. zasiela objednaný tovar formou dobierky prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní tovaru v prípade, ak kupujúci zvolí možnosť dobierky.
 • 4.2 Spoločnosť P3, s.r.o. zasiela objednaný tovar po obdržaní platby na bankový účet spoločnosti, ak kupujúci zaplatí za tovar on-line prostredníctvom platobnej brány, alebo peniaze za tovar budú zložené na bankový účet spoločnosti. V takomto prípade nie je kupujúci povinný zaplatiť pri preberaní tovaru.
 • 4.3 Platba je možná iba v €.
 • 4.4 Daňový doklad posiela spoločnosť P3, s. r. o. kupujúcemu spolu s tovarom alebo elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1 Spoločnosť P3, s. r. o. sa snaží udržiavať svoju ponuku tovaru v aktuálnom stave. Ponuka tovaru závisí od dodávok materiálu dodávateľmi.
 • 5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke spoločnosti P3, s. r. o. je vo väčšine prípadov do 14 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade a nie je možné ani zabezpečiť jeho výrobu spoločnosť P3, s. r. o. bude o danej skutočnosti kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky, kde mu bude ponúknutý podobný tovar. Ak kupujúcemu nevyhovuje iný tovar má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
 • 5.3 Tovar, ktorý je na sklade spoločnosť P3, s. r. o. bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

 • 6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.
 • 6.2 Spoločnosť P3, s. r. o. zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
 • 6.3 Pri doručení tovarom prepravnou spoločnosťou je tovar poistený v plnej výške. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 • 6.4 Za tovar zodpovedá spoločnosť P3, s. r. o. až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke a prevzatí tovaru prepravnou spoločnosťou.
 • 6.5 Spoločnosť P3, s. r. o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravnou spoločnosťou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou zodpovedá v plnom rozsahu prepravná spoločnosť, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši spoločnosť P3, s. r. o. dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravnou spoločnosťou.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 • 7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • 7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ).
 • 7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
  • a) nepoužitý,
  • b) nepoškodený,
  • c) kompletný,
  • d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • 7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: 
  • a) kontaktovať spoločnosť P3, s. r. o. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  • b) zaslať tovar naspäť na adresu spoločnosti P3, s. r. o. - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Spoločnosť P3, s. r. o. neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  • c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
 • 7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je spoločnosť P3, s. r. o. povinná:
  • a) prevziať tovar naspäť,
  • b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.
 • 7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude spoločnosť P3, s. r. o. akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 • 8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.
 • 8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode spoločnosti P3, s. r. o. je 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru.
 • 8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • 8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, kópie faktúry (daňového dokladu).
 • 8.5 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 • 8.6 Spoločnosť P3, s.r.o. vybaví kupujúcemu reklamáciu do 30 dní.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté spoločnosti P3, s. r. o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Spoločnosť P3, s. r. o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • 10.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.skalebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • 10.3 Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 • 11.1 Platnosť obchodných podmienok je od 01.04.2023