1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

2. OBJEDNÁVANIE

3. CENY

4. PLATBY

5. DODACIE PODMIENKY

6. DORUČENIE TOVARU

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE